Sponzori

Novosti

Search
Generic filters
Patrija2

​Koliko razumemo sam pojam marginalizacije i mehanizme koji je pokreću? Da li je doprinos pojedinca zanemarljiv ili ključan kad razmišljamo o globalnim promenama? Iz kojih pobuda dajemo i šta je uopšte kultura davanja? Da li humanitarne akcije pasiviziraju i podređuju one kojima su namenjene ili prava humanost ne upada u takve zamke?