Sponzori

O nama

“Humana mapa Novog Sada” je projekat udruženja građana “Patrija“, kojim se želi podstaći  filantropija i socijalno uključivanje višestruko marginalizovanih sugrađana u povećanom riziku od siromaštva. Na Humanoj mapi Novog Sada nalaze se novosadski preduzetnici koji izdvajaju neke od svojih usluga ili proizvoda besplatno za one koji ih inače teško mogu priuštiti. Na ovaj način humani preduzetnici podstiču uključivanje ovih osoba u društvenu svakodnevnicu i čine ih vidljivijima u zajednici.

Humani preduzetnici imaju potpunu slobodu u određivanju koje će usluge ili proizvode, i u kojoj količini, izdvajati besplatno. Zato nije važno koliko ko može da izdvoji, već filantropske vrednosti koje se na ovaj način neguju, te izdvajanje nečega što za nas ne predstavlja previše, a drugome puno znači. Osim navedenog, humani preduzetnici nemaju nikakve druge zahteve niti obaveze prilikom uključivanja u Humanu mapu Novog Sada.

S druge strane, posećivanjem veb sajta humanamapans.com i kupovinom proizvoda i korišćenjem usluga humanih preduzetnika, svi građani doprinose humanosti, podstiču održavanje filantropije u našoj zajednici i čine deo kruga podrške. Na taj način ovakva vrsta podrške marginalizovanim osobama biva održiva i za same humane preduzetnike, čije se dobročinstvo uzvraća i nagrađuje.

 

Kako se postaje humani preduzetnik?

 

  • Javite putem kontakt forme na sajtu, ili nam pošaljete mejl na ngopatria@gmail.com. com, ili nas nazovete na 063/688-977.
  • Kažete da ste zainteresovani za učešće i mi Vam pružimo sve potrebne informacije i odgovorimo na sva pitanja.
  • Ukoliko ste potvrdili da želite da učestvujete, dodajemo Vas na sajt humanamapans.com, sa svim potrebnim informacijama za građane koji bi želeli da saznaju više o Vama i da Vas posete.
  • Kada definišemo donacije koje biste davali kroz Vaše proizvode/usluge, popunjavamo vaučere i pečatiramo ih.
  • Popunjene vaučere delimo onima kojima je to potrebno.
  • Osobe koje su dobile vaučer dolaze kod Vas i primaju proizvod/uslugu u skladu sa našim dogovorom i definisanim vaučerom.

 

Više o Humanoj mapi Novog Sada i akciji Humanko

 

Projekat Humana mapa Novog Sada sprovodi udruženje građana „Patrija“ koje se bavi psihološkom i socijalnom podrškom osobama sa iskustvom boravljenja ili korišćenja usluga ustanova za mentalno zdravlje. Udruženje se bavi i procesom destigmatizacije ovih osoba i njihovim sveukupnim osnaživanjem na aktivno uključivanje u društvo.

Kroz različite aktivnosti i komunikaciju sa osobama koje učestvuju u našim programima, shvatili smo da mnogi od njih trpe velike posledice stigme “mentalnog poremećaja” i drugih poteškoća u mentalnom zdravlju, koje se odražavaju i na teško pronalaženje zaposlenja pa i na pravo na zapošljavanje, ostvarivanje bliskih i prijateljskih odnosa, rastuće isključivanje iz svakodnevnih društvenih tokova, … Ovim se povećava i rizik od siromaštva, pri čemu ima onih koji žive u ekstremnom siromaštvu. Na kraju, poteškoće u mentalnom zdravlju postaju sve izraženije i stvara se jedan krug iz kojeg je vrlo teško izaći.

Da bismo uradili nešto po tom pitanju, organizovali smo fokus grupe na kojima smo razgovarali sa osobama koje se suočavaju sa ovim problemima i pitali smo ih šta je ono što im je potrebno da bi živeli kvalitetnijim životom. Najviše odgovora ticalo se hrane i doktorskih pregleda, ali kao jedan od najvećih problema istakao se i doživljaj isključenosti iz društvenih tokova i nedostatak podrške i prihvaćenosti u društvu.

Mapirajući ove potrebe shvatili smo da je Humana mapa Novog Sada izuzetno važna za sve svoje aktere i krenuli smo u akciju potrage za raznolikim preduzetnicima koji žele da pomognu i menjaju ovakvo stanje.

Uviđajući sve više značaj Humane mape, osmislili smo još jednu akciju kojom želimo raditi na problemu povećanog rizika od siromaštva i podsticanju filantropije u kontinuitetu, i nadamo se, na duže staze. U pitanju je Humanko – kutak sa pregradama u koji građani mogu da doniraju hranu koja može da stoji duže od par dana, sredstva za ličnu higijenu i hobi (poput društvenih igara, lopte i bilo čega u slične svrhe). Oni kojima je to potrebno moći će da, uz pomoć žetona, otvaraju Humanka i koriste donacije. Time se Humanko štiti od zloupotrebe, a prilikom dodele žetona volonteri uspostavljaju komunikaciju sa korisnikom Humanka i otvaraju prilike i mogućnosti za pružanje obuhvatnije podrške, kroz saradnju sa drugim organizacijama i institucijama.

Humanka želimo da izgradimo uz pomoć građana, o čemu obaveštavamo na našim društvenim mrežama, kao i o aktivnostima u vezi sa Humanom mapom Novog Sada.

 

Pozivamo vas da koristite usluge i/ili proizvode naših humanih preduzetnika, ili da se i sami uključite kao humani preduzetnik.  Kako biste nam pomogli u izgradnji okruženja u kojem se različitosti poštuju, a tolerancija i filantropija podstiču, podelite sa nama svoja iskustva odlaska kod humanih preduzetnika slanjem fotografija na našu InstagramFacebook stranicu.

 

Humana mapa Novog Sada podržana je i putem institucionalnog granta odobrenog udruženju “Patrija” od strane projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Fotografije našeg udruženja